X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

18 maja 2018 r., Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Rejestracja

Zarejestruj się na konferencję już dziś!

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie https://nipkds.evenea.pl

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do dnia 07.05.2018 roku

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 80 zł – udział bierny i czynny.

 

W cenę wliczono:

 • materiały konferencyjne oraz gadżety,
 • publikację (dla chętnych),
 • przejazd busem na trasie Rzeszów – Kielnarowa i z powrotem,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • nagrody za najlepsze referaty w panelu,
 • dwie przerwy kawowe,
 • obiad,

  oraz
   
 • warsztaty biznesowe organizowane w przeddzień konferencji, 17 maja, w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać przelewem na konto Organizatora:

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Mjr H. Sucharskiego 2

35 - 225 Rzeszów

 

 

Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów

nr 86124026141111000039633628

z dopiskiem: Konferencja KN imię i nazwisko

 

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż tydzień przed rozpoczęciem konferencji, opłata nie jest zwracana.

 

Ważne terminy

do 7 maja 2018

termin dokonywania zgłoszeń i przesyłania abstraktów

do 10 maja 2018

termin dokonywania opłaty konferencyjnej

 

 

 

 

18 maja 2018

konferencja Nauka i pasja kluczem do sukcesu

31 maja 2018

koniec przyjmowania referatów do publikacji

 

 

Nocleg

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Akademiku WSIiZ w Kielnarowej, pod numerem telefonu: (17) 866 13 28.

Dokonanie rezerwacji leży w gestii Uczestnika. Cennik noclegów dostępny jest TUTAJ

 

Publikacja

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK oraz Czasopiśmie Naukowym „Security Review” http://securityreview.pl/. Termin przesyłania referatów wg wymogów edytorskich trwa do 31.05.2018 r.

Teksty przesłane do końca maja, zostaną opublikowane do końca sierpnia 2018 r. Natomiast artykuły wysłane po tym terminie - na przełomie września i października 2018 r.

Artykuły do Czasopisma TH!NK prosimy przesyłać na adres: lub , a w przypadku publikacji w czasopiśmie „Security Review” na adres wolska.eva@gmail.com

Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania tekstów!

 

Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW:

Wstępna weryfikacja tekstów odbędzie się na podstawie abstraktów przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

  

 

Wątpliwości? Pytania? Sugestie?

 

Kontakt do organizatorów:

 

e-mail:

 

Iwona Kościółek - Przewodnicząca Rady Kół Naukowych WSIiZ

e-mail:

lub

Monika Ślepecka - Dział Nauki WSIiZ

e-mail:

tel. kontaktowy: (17) 866 14 04

 

 

 

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

 

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X edycję konferencji, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. 

 

Poprzednie edycje pozwoliły "Nauce i pasji" wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny nie tylko WSIiZ ale też w całej Polsce. Z roku na rok staramy się, aby wydarzenie to nabierało coraz większego znaczenia - zarówno w kategorii naukowej, kulturalnej, jak i społecznej.

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
 

 

 

 

Patronat honorowy

 

 

            

 

 

 

 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

 

Patronat medialny

                 

    

 

 

 

Partner

 

 

 

 

   

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
partner technologiczny - Ideo