26 maja 2017 r., Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kielnarowa 386a, 36 - 020 Tyczyn

O Konferencji

IX Studencka Konferencja "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

O Konferencji

 

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na dziewiątą edycję konferencji "Nauka i pasja kluczem do sukcesu", która odbędzie się 26 maja 2017 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k. Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

Zasadniczym celem konferencji jest prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich. "Nauka i pasja" to niepowtarzalna szansa nawiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim możliwość wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki.

Warto zaznaczyć, że od 2009 roku patronat honorowy nad wydarzeniem obejmuje Fundacja "Na rzecz nauki i edukacji - Talenty", która jest organizacją pożytku publicznego, powołaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu w celu wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów, a także świadczenia pomocy młodym pracownikom naukowym.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy również studentów anglojęzycznych, gdyż referaty mogą być wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.

 

Pozdrawiamy,

Komitet Organizacyjny NiP

Nauka i pasja na Facebooku!

Wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego i prostego dostępu do informacji, zapraszamy do „polubienia” naszego profilu w portalu Facebooku. Będziemy w nim zamieszczać wszystkie aktualizacje dotyczące wydarzenia, a także odpowiadać na wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony osób zainteresowanych udziałem. Liczymy, że w ten sposób komunikacja z nami stanie się znacznie dogodniejsza dla naszych Gości :)

 

Zakres tematyczny:

BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

Prelegenci tego panelu mają możliwość omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, prawa i polityki – ich miejsca oraz roli we współczesnej nauce, doktrynach politycznych, prawie krajowym i międzynarodowym, a także określenia istniejących między nimi zależności. Studenci mają sposobność przedstawić aspekty zarówno praktyczne, jak i teoretyczne istotne na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych, w tym ukazać wyzwania współczesnego świata związane z zagrożeniami międzynarodowym terroryzmem, przestępczością zorganizowaną oraz korupcją.

 

 

EKONOMIA, FINANSE, ZARZĄDZANIE

Panel porusza zagadnienia głównie z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Tematyka wystąpień dotyczy współczesnych problemów gospodarczych, tendencji rynkowych w skali globalnej i krajowej, demografii i migracji, a także zjawisk towarzyszących wyczerpywaniu się surowców naturalnych i kryzysów gospodarczych. Prelegenci tego panelu mają możliwość swobodnego określenia zakresu przedmiotowego swoich wystąpień, a także dyskusji w sprawach stanowiących wyzwanie gospodarcze, społeczne czy polityczne.

 

 

ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA I REKREACJA

Program panelu w całości poświęcony zagadnieniom bezpośrednio związanym ze zdrowiem, urodą, turystyką i ekologią. Adresowany jest do osób, których zainteresowania naukowe ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu: fizjoterapii, metod terapii schorzeń natury rozwojowej i genetycznej; metod leczenia i terapii osób trwale unieruchomionych; form i sposobów terapii zaburzeń natury emocjonalnej; profilaktyki wad postawy; leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych. Jego założeniem będzie także rozpowszechnianie wiedzy na temat konieczności dbania o twarz i ciało dzięki metodom stosowanym w zakresie szeroko pojętej kosmetologii pielęgnacyjnej i leczniczej.

 

 

DZIENNIKARSTWO I NEW MEDIA

Tematyka panelu dotyczy tematów bliskich dziennikarstwu i nowym mediom. W kręgu prezentowanych zainteresowań znajdą się: social media, marketing, kultura w świecie wirtualnym, nowe trendy w komunikacji on-line, kształtowanie wizerunku, blogi i inne współczesne, pokrewne tematy

 

 

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE

Prezentacje oraz dyskusje odnosić się będą do zagadnień związanych z IT (technologie mobilne, cyberbezpieczeństwo, innowacje i trendy), a także do dynamicznie rozwijającego się rynku startupów i innowacji. W kręgu zainteresowań znajdzie się obszar nauk stosowanych, takich jak: technika, mechanika, robotyka czy fizyka

 

 

Organizatorzy są otwarci na wszelkie inicjatywy i nowe propozycje. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zmiany proponowanych bloków tematycznych.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy również studentów anglojęzycznych, gdyż referaty mogą być wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.

 

Rada Naukowa Konferencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Jan Gmiński

prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kozak

dr inż. Mariusz Wrzesień

dr Leszek Baran

 

Harmonogram zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do dnia 12. 05. 2017 roku

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 100 zł – udział bierny i czynny.

 

W cenę wliczono:

  • materiały konferencyjne oraz gadżety,
  • publikację,
  • przejazd busem na trasie Rzeszów – Kielnarowa i z powrotem,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • dwie przerwy kawowe,
  • obiad.

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać przelewem na konto Organizatora:

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Mjr H. Sucharskiego 2

35 - 225 Rzeszów

 

 

Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów

nr 86124026141111000039633628

z dopiskiem: Konferencja KN imię i nazwisko

 

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji, opłata nie jest zwracana.

W przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym niż dwa tygodnie, od wpłaconej kwoty zostanie potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 25%.

 

Ważne terminy

do dnia 12. 05. 2017

termin dokonywania zgłoszeń i przesyłania abstraktów

do dnia 14.05.2017

termin dokonywania opłaty konferencyjnej

 

 

 

 

26 maja 2017

konferencja Nauka i pasja kluczem do sukcesu

30 czerwca 2017

koniec przyjmowania referatów

 

 

Nocleg

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Akademiku WSIiZ w Kielnarowej, pod numerem telefonu: (17) 866 13 28.

Dokonanie rezerwacji leży w gestii Uczestnika. Cennik noclegów dostępny jest TUTAJ

 

Publikacja

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK. Termin przesyłania referatów wg wymogów edytorskich trwa do 30 czerwca 2017.

Teksty przesłane do 15 czerwca, zostaną opublikowane do końca sierpnia 2017r. Natomiast artykuły wysłane po tym terminie - na przełomie września i października 2017r.

Artykuły prosimy przesyłać na adres: lub .

Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania tekstów!

 

Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW:

Wstępna weryfikacja tekstów odbędzie się na podstawie abstraktów przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

  

 

Wątpliwości? Pytania? Sugestie?

 

Kontakt do organizatorów:

 

e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl

 

Iwona Kościółek - Przewodnicząca Rady Kół Naukowych WSIiZ

e-mail: ikosciolek@wsiz.rzeszow.pl

lub

e-mail: mslepecka@wsiz.rzeszow.pl

tel. kontaktowy: (17) 866 14 04

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Dołącz do nas

 

Jesteś na Facebook'u?

Dołącz do nas i bądź na bieżąco!

 

 

Organizatorzy
 

 

 

Patronat honorowy

 

 

 

Partner

 

 

 

Wspiera nas

 

PRUDENTIAL  oddział w Rzeszowie

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Mjr H. Sucharskiego 2, 35 - 225 Rzeszów; e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
partner technologiczny - Ideo