X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

18 maja 2018 r., Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

O Konferencji

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

O Konferencji

 

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na dziesiątą edycję konferencji "Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce", która odbędzie się 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k. Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

Zasadniczym celem konferencji jest prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich. "Nauka i pasja" to niepowtarzalna szansa nawiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim możliwość wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki.

 

W tym roku, w ramach konferencji zorganizowane zostaną również warsztat biznesowe w Samsung Inkubator, podczas których poruszone zostaną tematy z zakresu:
· Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas - metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo - rozwojowych
· Komercjalizacji badań - źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
· Wyceny własności intelektualnej - wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną także aspekty prawne ochrony własnych badań.

Warsztaty odbędą się w czwartek, 17 maja o godzinie 16.00 w siedzibie Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6).


Zachęcamy do udziału w konferencji oraz bezpłatnych warsztatach - najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

 

Warto zaznaczyć, że od 2009 roku patronat honorowy nad wydarzeniem obejmuje Fundacja "Na rzecz nauki i edukacji - Talenty", która jest organizacją pożytku publicznego, powołaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu w celu wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów, a także świadczenia pomocy młodym pracownikom naukowym.

Wydarzenie zostało również objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

Do udziału w konferencji zachęcamy również studentów anglojęzycznych, gdyż referaty mogą być wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.

 

Pozdrawiamy,

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

 

Rada Naukowa Konferencji:

 

prof. nadzw. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk

prof. nadzw. dr hab. Marcin Kozak

prof. nadzw. dr hab. Jan Krupa

dr inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska

dr inż. Mariusz Wrzesień

dr Leszek Baran

dr Robert Góra
 

Nauka i pasja na Facebooku!

Wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego i prostego dostępu do informacji, zapraszamy do „polubienia” naszego profilu w portalu Facebooku. Będziemy w nim zamieszczać wszystkie aktualizacje dotyczące wydarzenia, a także odpowiadać na wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony osób zainteresowanych udziałem. Liczymy, że w ten sposób komunikacja z nami stanie się znacznie dogodniejsza dla naszych Gości :)

 

Zakres tematyczny:

 

INNOWACJE W EKONOMII, FINANSACH I ZARZĄDZANIU

W tym panelu poruszane są zagadnienia z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych, a wystąpienia poświęcone współczesnym problemom gospodarczym, tendencjom rynkowym w skali globalnej i krajowej oraz rozwojowi innowacyjnej gospodarki. Omawiane są też problemy demografii i migracji, zjawiska towarzyszące wyczerpywaniu się surowców naturalnych, kryzysów gospodarczych i społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

ROZWÓJ INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH I IT 

Tematyka omawiana w tym panelu obejmuje szereg kwestii związanych z rozwojem nowych technologii IT (technologie mobilne, bezpieczeństwo informacji, internet rzeczy, big data), nowymi zagadnieniami z zakresu marketingu i mediów (m.in. marketing automation,) a także z dynamicznym rozwojem rynku startupów (crowdfunding, finansowanie innowacji przez fundusze VC oraz aniołów biznesu).

W tym panelu prelegenci mają też możliwość omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, prawa i polityki w kontekście rozwoju innowacji. Poruszone również zostaną zagadnienia prawne w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej na bazie dostępu do własności intelektualnej oraz omówione instrumenty wsparcia oraz działania podejmowane przez rząd na rzecz rozwoju innowacji w kraju ze szczególnym uwzględnieniem programów realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju.

 

 

ZDROWIE, KOSMETOLOGIA, TURYSTYKA - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Program panelu w całości poświęcony zagadnieniom bezpośrednio związanym ze zdrowiem, urodą, turystyką i ekologią, oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w tych obszarach. Adresowany jest do osób, których zainteresowania naukowe ściśle wiążą się z zagadnieniami z zakresu: fizjoterapii, metod terapii schorzeń natury rozwojowej i genetycznej; metod leczenia i terapii osób trwale unieruchomionych; form i sposobów terapii zaburzeń natury emocjonalnej; profilaktyki wad postawy; leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych. Jego założeniem będzie także rozpowszechnianie wiedzy na temat konieczności dbania o twarz i ciało dzięki metodom stosowanym w zakresie szeroko pojętej kosmetologii pielęgnacyjnej i leczniczej.

 

 

DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA

Program panelu dotyczy tematów bliskich dziennikarstwu i nowym mediom. W kręgu prezentowanych zainteresowań znajdą się: social media, marketing, kultura w świecie wirtualnym, nowe trendy w komunikacji on-line, kształtowanie wizerunku, blogi i inne współczesne, pokrewne tematy.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO, PRAWO, POLITYKA

Prelegenci tego panelu mają możliwość omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, prawa i polityki – ich miejsca oraz roli we współczesnej nauce, doktrynach politycznych, prawie krajowym i międzynarodowym, a także określenia istniejących między nimi zależności. Studenci mają sposobność przedstawić aspekty zarówno praktyczne, jak i teoretyczne istotne na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych, w tym ukazać wyzwania współczesnego świata związane z zagrożeniami międzynarodowym terroryzmem, przestępczością zorganizowaną oraz korupcją.

 

 

Organizatorzy są otwarci na wszelkie inicjatywy i nowe propozycje. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zmiany proponowanych bloków tematycznych.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy również studentów anglojęzycznych, gdyż referaty mogą być wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.

 

 

KONKURS NA NAJLEPSZY REFERAT W PANELU!

Podczas konferencji zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszy referat w każdym panelu. Głosować będa mogli wszyscy uczestnicy, a zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody - bony Empik o wartości 100 zł.

 

 

 

Harmonogram zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do dnia 07.05.2018 roku.

Jest nam niezmiernie miło Państwu przekazać, iż otrzymaliśmy dofinansowanie na organizację konferencji ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę. W związku z tym opłata konferencyjna została zmniejszona do kwoty 80 zł.

 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 80 zł – udział bierny i czynny.

 

W cenę wliczono:

  • materiały konferencyjne oraz gadżety,
  • publikację (dla chętnych),
  • przejazd busem na trasie Rzeszów – Kielnarowa i z powrotem,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • nagrody za najlepsze referaty w panelu,
  • dwie przerwy kawowe,
  • obiad,

   oraz

  • warsztaty biznesowe organizowane w przeddzień konferencji, 17 maja w Samsung Inkubator (Rzeszów, ul. Akademicka 6) - szczegóły tutaj.

 

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać przelewem do 10 maja na konto Organizatora:

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

z siedzibą w Rzeszowie

ul. Mjr H. Sucharskiego 2

35 - 225 Rzeszów

 

 

Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów

nr 86124026141111000039633628

z dopiskiem: Konferencja KN imię i nazwisko

 

W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji, opłata nie jest zwracana.

 

 

Ważne terminy

do 7 maja 2018

termin dokonywania zgłoszeń i przesyłania abstraktów

do 10 maja 2018

termin dokonywania opłaty konferencyjnej

 

 

 

 

18 maja 2018

konferencja Nauka i pasja kluczem do sukcesu

31 maja 2018

koniec przyjmowania artykułów do publikacji

 

 

Nocleg

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Akademiku WSIiZ w Kielnarowej, pod numerem telefonu: (17) 866 13 28.

Dokonanie rezerwacji leży w gestii Uczestnika. Cennik noclegów dostępny jest TUTAJ

 

Publikacja

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK oraz Czasopiśmie Naukowym „Security Review” http://securityreview.pl/. Termin przesyłania referatów wg wymogów edytorskich trwa do 31.05.2018 r.

Artykuły prosimy przesyłać na adres:

lub - w przypadku chęci publikacji w czasopiśmie TH!NK

wolska.eva@gmail.com  - w przypadku publikacji w czasopiśmie „Security Review”

 

 

Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW:

Wstępna weryfikacja tekstów odbędzie się na podstawie abstraktów przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

  

 

Wątpliwości? Pytania? Sugestie?

 

Kontakt do organizatorów:

 

e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl

 

Iwona Kościółek - Przewodnicząca Rady Kół Naukowych WSIiZ

e-mail: ikosciolek@wsiz.rzeszow.pl

lub

Monika Ślepecka - Dział Nauki WSIiZ

e-mail: mslepecka@wsiz.rzeszow.pl

tel. kontaktowy: (17) 866 14 04

 

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

 

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X edycję konferencji, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. 

 

Poprzednie edycje pozwoliły "Nauce i pasji" wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny nie tylko WSIiZ ale też w całej Polsce. Z roku na rok staramy się, aby wydarzenie to nabierało coraz większego znaczenia - zarówno w kategorii naukowej, kulturalnej, jak i społecznej.

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
 

 

 

 

Patronat honorowy

 

 

            

 

 

 

 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

 

Patronat medialny

                 

    

 

 

 

Partner

 

 

 

 

   

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
partner technologiczny - Ideo