26 maja 2017 r., Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kielnarowa 386a, 36 - 020 Tyczyn

Historia

Historia Nauki i Pasji

Pierwsza edycja Studenckiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” odbyła się w 2009 roku i wzięło w niej udział blisko 80 uczestników, którzy wygłosili 70 referatów zgrupowanych w 6 panelach tematycznych. W programie Konferencji, oprócz prezentacji referatów studentów, znalazły się również wykłady plenarne prowadzone przez zaproszonych gości oraz wieczór integracyjny.

 

Druga edycja Studenckiej Konferencji Naukowej odbyła się w 2010 roku i uczestniczyło w niej 80 studentów z całej Polski. Zostało wygłoszonych ponad 70 referatów w 5 panelach tematycznych. Konferencję uświetniały imprezy integracyjne oraz wykłady plenarne.

 

Trzecia edycja Studenckiej Konferencji Naukowej odbyła się w 2011 roku - dzięki czemu wydarzenie to na stałe zapisało się w kalendarzu konferencji i wystąpień naukowych zainteresowanych osób (w tym Uczelni, które delegowały swoich studentów).

 

Czwarta edycja odbyła się w nowoczesnym Kampusie WSIiZ w Kielnarowej, gdzie również udział wzięło około 90 osób i wygłoszono wiele ciekawych referatów. Konferencja odbiła się również echem zarówno w lokalnych jak i ogólnopolskich mediach.

 

Edycja piąta odbyła się  26 kwietnia 2013 r. w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ. Uczestnicy (blisko 90 osób) dyskutowali w panelach poświęconych m.in. bezpieczeństwu, prawu i stosunkom międzynarodowym, Internetowi, technice, naukom ekonomicznym i społecznym, turystyce, ekologii oraz naukom o zdrowiu. Nowością były panele poświęcone organizacjom studenckim oraz lotnictwu. Konferencję rozpoczęła debata na temat zaangażowania studentów w działalność pozanaukową, zwiększającą ich szanse na rynku pracy. W debacie wzięli udział: Piotr Muller – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP; dr Robert Pater – Instytut Gospodarki WSIiZ; mgr Krzysztof Tokarz - Biuro Karier WSIiZ; Grzegorz Kolasiński – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim i wielu innych. Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego konferencji udzieliły firmy i instytucje: Fundacja „Na Rzecz Nauki i Edukacji – Talenty”, PwC, Ventor, Lufthansa, Bank Zachodni WBK, Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

Edycja szósta odbyła się 23 maja 2014 roku, maja w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Konferencja rozpoczęła się debatą pt. Nowe technologie – szanse i wyzwania. Aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i techniczne. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele firm: VEGACOM, BMM, Ideo, MobiTouch, INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGIES. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, stanowiła ciekawe wprowadzenie do sesji tematycznych oraz bardzo skuteczną formę promocji przedsiębiorstw, które wsparły finansowo organizację konferencji. Niektóre z wątków dyskusji przeniosły się do późniejszych rozmów kuluarowych. W konferencji wzięło udział 80 osób z 14 uczelni i instytucji. Łącznie z gośćmi, organizatorami i uczestnikami biernymi - prawie 80 osób.

 

Siódma edycja konferencji odbyła się 21 maja 2015 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej i rozpoczęła się spotkaniem nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu. W konferencji wzięło udział 53 uczestników z 13 uczelni w Polsce, którzy prezentowali swoje referaty w 4 panelach tematycznych.

 

Ósma edycja konferencji odbyła się 20 maja 2016 roku i uczestniczyło w niej 63 studentów z 12 jednostek naukowych, którzy zaprezentowali swoje referaty w 4 panelach tematycznych.

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

Dołącz do nas

 

Jesteś na Facebook'u?

Dołącz do nas i bądź na bieżąco!

 

 

Organizatorzy
 

 

 

Patronat honorowy

 

 

 

Partner

 

 

 

Wspiera nas

 

PRUDENTIAL  oddział w Rzeszowie

 

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Mjr H. Sucharskiego 2, 35 - 225 Rzeszów; e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
partner technologiczny - Ideo