XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

31 maja 2019 r., Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Historia

Historia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, która od 2009 roku nieprzerwanie jest organizowana przez studenckie koła naukowe wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w malowniczo położonym Kampusie WSIiZ w Kielnarowej:

 

7-8 maja 2009 r. – w pierwszej edycji konferencji wzięły udział 84 osoby z 16 uczelni z całej Polski. Wygłoszono 70 referatów zaprezentowanych w 6 blokach tematycznych: społecznym, ekonomicznym, nauk o zdrowiu, ekologiczno-przyrodniczym, technicznym oraz IT i nowych mediów. Konferencję otworzył Prorektor ds. Nauki WSIiZ, prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, a wykład plenarny pt. „Korzenie cywilizacji europejskiej” wygłosiła dr Anna Siewierska-Chmaj z Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. Drugi wykład plenarny nt. „Start w przyszłość, czyli krótki przewodnik jak swoją pasję przerodzić w pasjonującą pracę” przedstawił Mateusz Tułecki, laureat nagrody „Człowiek Roku Polskiego Internetu 2010”, twórca konferencji InternetBeta.

 

20-21 maja 2010 r. – w drugiej edycji konferencji uczestniczyło 80 studentów z całego kraju. Zostało wygłoszonych 71 referatów w 5 panelach tematycznych: „Przedsionki Europy”, Nauki o zdrowiu, Turystyka i ekologia, Ekonomiczno-społeczny oraz Technika, It i Nowe Media. Konferencję uświetniały imprezy integracyjne oraz następujące wykłady plenarne:

  • dr Elżbieta Inglot- Brzęk - „Społeczeństwo konsumpcyjne”
  • dr Jacek Rodzinka - „Teraźniejszość i przyszłość systemu emerytalnego w Polsce”
  • dr Daria Sawaryn - „Hipoterapia – metoda rehabilitacji z udziałem konia”

 

19-20 maja 2011 r. - trzecia edycja konferencji pozwoliła na zapisanie tego wydarzenia na stałe w kalendarzu konferencji i wystąpień naukowych wielu uczelni z całej Polski. Wzięło w niej udział 86 osób z 18 jednostek naukowych i zaprezentowano 83 referaty w 9 panelach tematycznych: Nauki o zdrowiu, Nauki ekonomiczne i społeczne, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Turystyka i ekologia, Design i komunikacja wizualna, Prawo, Przedsionki Europy, Internet oraz Technika i IT.

 

17–18 maja 2012 r. – w czwartej edycji konferencji wzięło udział ponad 50 uczestników, którzy wygłosili referaty w 6 panelach: Stosunki międzynarodowe, Internet, technika i IT, Nauki o zdrowiu, Nauki ekonomiczne i społeczne, Turystyka i ekologia oraz Design i komunikacja wizualna. Wykład plenarny nt. „Dziennikarstwo a design. Opowieść o magazynach internetowych” wygłosił dr Krzysztof Groń.

Po pierwszej części sesji tematycznej wystąpiła pani poseł do Parlamentu Europejskiego - Elżbieta Łukacijewska, która mówiła m.in. o tym, co Unia Europejska i ona sama robi, by wspierać młode talenty naukowe.

Po drugiej części sesji tematycznej zorganizowane zostało spotkanie otwarte z przedstawicielami Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu, szczególnie ciekawe dla osób mających swoje własne koncepcje biznesowe, które chciałyby zdobyć wiedzę nt. pozyskiwania inwestorów do swoich inicjatyw. Na spotkaniu zostały poruszone zagadnienia dotyczące Sieci Aniołów Biznesu, źródeł finansowania, a także przestawione praktyczne doświadczenia i sukcesy.

W ramach konferencji odbyło się też spotkanie zrealizowane w ramach projektu „InnoFund – kapitał na innowacje”, podczas którego omówione zostały m. in. możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów biznesowych i zaprezentowane sposoby promocji biznesu w sieci.

 

26 kwietnia 2013 r. – podczas piątej edycji konferencji 90 uczestników dyskutowało w panelach poświęconych m.in. bezpieczeństwu, prawu i stosunkom międzynarodowym, Internetowi, technice, naukom ekonomicznym i społecznym, turystyce, ekologii oraz naukom o zdrowiu. Nowością były panele dotyczące organizacji studenckich oraz lotnictwa. Konferencję rozpoczęła debata na temat zaangażowania studentów w działalność pozanaukową, zwiększającą ich szanse na rynku pracy. W debacie wzięli udział: m.in. Piotr Muller – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP; dr Robert Pater z Instytutu Gospodarki WSIiZ; mgr Krzysztof Tokarz z Biura Karier WSIiZ; Grzegorz Kolasiński – Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim i wielu innych. Uczestnicy konferencji, reprezentujący 20 uczelni z całej Polski, wygłosili łącznie 58 referatów

 

23 maja 2014 r. - szósta edycja konferencji rozpoczęła się debatą nt. „Nowe technologie – szanse i wyzwania. Aspekty gospodarcze, społeczne, kulturowe i techniczne”, w trakcie której wystąpili przedstawiciele firm: VEGACOM, BMM, Ideo, INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGIES oraz MobiTouch. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników i stanowiła ciekawe wprowadzenie do sesji tematycznych, a niektóre z wątków dyskusji przeniosły się do późniejszych rozmów kuluarowych. W konferencji wzięło udział 80 osób z 14 uczelni i instytucji, zaprezentowano 55 referatów naukowych w 5 panelach tematycznych: Człowiek, media, IT i Internet; Ekonomia, finanse, zarządzanie; Zdrowie, turystyka i rekreacja; Bezpieczeństwo, prawo, polityka oraz Lotnictwo, transport, logistyka.

 

21 maja 2015 r. - siódma edycja konferencji rozpoczęła się spotkaniem nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu, poprowadzonym przez studentkę WSIiZ Annę Dulębę, Ambasadorkę SCR Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podczas którego wraz z zaproszonym gościem, właścicielem firmy Notjustshop, dyskutowano o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i możliwości łączenia tego zajęcia z niesieniem pomocy innym. W konferencji wzięło udział 70 uczestników z 13 uczelni w Polsce, którzy prezentowali swoje referaty w 4 panelach tematycznych: IT & New Media; Ekonomia, finanse, zarządzanie; Zdrowie, kosmetologia, turystyka i rekreacja oraz Bezpieczeństwo, prawo, polityka.

 

20 maja 2016 r. – w ósmej edycji konferencji 68 studentów z 12 jednostek naukowych zaprezentowało swoje referaty w 4 panelach tematycznych: IT & New Media; Ekonomia, finanse, zarządzanie; Zdrowie, kosmetologia, turystyka i rekreacja oraz Bezpieczeństwo, prawo, polityka. Wykład otwarty nt. „Nowe technologie w naszym otoczeniu - jak Internet things zmienia nasze życie” wygłosił mgr Łukasz Bis, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna WSIiZ.

 

26 maja 2017 r. – podczas dziewiątej edycji konferencji w 5 panelach tematycznych wystąpiło ponad 70 uczestników. Udział w konferencji wzięli studenci z Polski, a także studenci zagraniczni wygłaszając swoje referaty w języku polskim i angielskim. Czynni uczestnicy tej edycji mogli zaprezentować swój dorobek naukowy nie tylko podczas wystąpień, ale też publikując swoje teksty naukowe w czasopismach punktowanych, takich jak: "Financial Internet Quaterly "e-Finanse", "Studia Humana", Soci@lCommunication oraz Th!nk.

Konferencję otworzyła Pani Prorektor ds. Nauki, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, która przywitała uczestników, zachęcając do rozwoju naukowego i udziału w kolejnych edycjach konferencji, a także podkreślając możliwość publikacji w uczelnianych czasopismach punktowanych z listy MNiSW. Następnie dr Barbara Przywara wygłosiła wykład otwarty nt. „Związki z mikrofalówki” i inne zjawiska społeczne w epoce nowych mediów.

 

18 maja 2018 r. – dziesiąta, jubileuszowa edycja konferencji, która odbyła się pod hasłem „Innowacje w gospodarce”, otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W związku z tym, dzień przed konferencją zostały zorganizowane warsztaty biznesowe w rzeszowskim inkubatorze technologicznym - Samsung Inkbuator. W konferencji wzięło udział 90 osób, w tym 75 czynnych uczestników z 10 uczelni z całej Polski. Prelegenci przedstawili 63 referaty w sześciu panelach tematycznych.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmu z wydarzenia :)

 

31 maja 2019 r. - już dziś zapraszamy na jedenastą edycję konferencji oraz do udziału w warsztatach biznesowych, organizowanych 23 maja w rzeszowskim inkubatorze technologicznym - Samsung Inkbuator.

 

 

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

 

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na XI edycję konferencji, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. 

 

Poprzednie edycje pozwoliły "Nauce i pasji" wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny nie tylko WSIiZ ale też w całej Polsce. Z roku na rok staramy się, aby wydarzenie to nabierało coraz większego znaczenia - zarówno w kategorii naukowej, kulturalnej, jak i społecznej.

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
 

 

 

 

Patronat honorowy

 

            

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny

                 

    

 

 

 

 

Partner

 

 

 

 

   

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
partner technologiczny - Ideo