X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

18 maja 2018 r., Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Do pobrania

Wymogi edytorsko-wydawnicze

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK oraz Czasopiśmie Naukowym „Security Review” http://securityreview.pl/. Termin przesyłania referatów wg wymogów edytorskich trwa do czerwca 2018.

Teksty przesłane do czerwca, zostaną opublikowane do końca sierpnia 2018 r. Natomiast artykuły wysłane po tym terminie - na przełomie września i października 2018 r.

Artykuły prosimy przesyłać na adres: lub .

Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania tekstów!

 

 

Najlepsze artykuły mogą zostać opublikowane w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW:

Wstępna weryfikacja tekstów odbędzie się na podstawie abstraktów przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w konferencji.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy również studentów anglojęzycznych, gdyz referaty mogą być wygłaszane zarówno po polsku, jak i po angielsku.

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

 

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X edycję konferencji, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. 

 

Poprzednie edycje pozwoliły "Nauce i pasji" wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny nie tylko WSIiZ ale też w całej Polsce. Z roku na rok staramy się, aby wydarzenie to nabierało coraz większego znaczenia - zarówno w kategorii naukowej, kulturalnej, jak i społecznej.

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
 

 

 

 

Patronat honorowy

 

 

            

 

 

 

 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

 

Patronat medialny

                 

    

 

 

 

Partner

 

 

 

 

   

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
partner technologiczny - Ideo