X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”

18 maja 2018 r., Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ - Kielnarowa 386a, 36-020 Tyczyn

Aktualności

Warsztaty biznesowe - Samsung Inkubator

09-05-2018W ramach warsztatów biznesowych w Samsung Inkubator poruszone zostaną tematy z zakresu:
· Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas - metodologii tworzenia innowacyjnych biznesów, jak również tworzenia produktów opartych na pracach badawczo - rozwojowych
· Komercjalizacji badań - źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
· Wyceny własności intelektualnej - wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców. Poruszone zostaną także aspekty prawne ochrony własnych badań.

Zachęcamy do udziału w konferencji oraz warsztatach - najciekawsze projekty mogą liczyć na współpracę z Samsung Inkubator przy realizacji projektów badawczych.

Warsztaty będą mieć charakter praktycznej pracy w grupach.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY, rejestracji można dokonywać do 10 maja przez stronę https://nipkds.evenea.pl/

 

 

lista aktualności
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

"Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce"

 

Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na X edycję konferencji, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej koło Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja środowiska studenckiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.  Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki. 

 

Poprzednie edycje pozwoliły "Nauce i pasji" wpisać się na stałe w kalendarz konferencyjny nie tylko WSIiZ ale też w całej Polsce. Z roku na rok staramy się, aby wydarzenie to nabierało coraz większego znaczenia - zarówno w kategorii naukowej, kulturalnej, jak i społecznej.

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
 

 

 

 

Patronat honorowy

 

 

            

 

 

 

 

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” - zadanie finansowane w ramach umowy 816/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

 

 

Patronat medialny

                 

    

 

 

 

Partner

 

 

 

 

   

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ul. Mjr. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów; e-mail: rkn@student.wsiz.rzeszow.pl
partner technologiczny - Ideo